Irtisanominen vuokralaisen sivustolla

Kun vuokralaisen sivusto on aktivoitu, vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksensa kirjautumalla vuokralaisen sivustolle. Irtisanomisprosessissa keräät vuokralaiselta mm

Irtisanomisen yhteydessä vuokralainen ilmoittaa mm 

  • Sopimuksen, jonka haluaa irtisanoa (sopimukseen liitetyt pysäköintipaikat on mahdollista irtisanoa erikseen)
  • Sopimuksen päättymispäivämäärän, huomioiden sopimukselle määrittämäsi irtisanomisajan pituuden ja 1. mahdollisen irtisanomisajan alkamisajankohdan.
  • Poismuuttopäivän (vain asuntokohteilla)
  • Uuden osoitteen (vain asuntokohteilla)
  • Vakuuden palautustiedot, kuten saajan nimi ja tilinumero. (vain kun sopimuksella on ollut rahavakuus käytössä)
  • Lisätiedot
  • Palaute vuokranantajalle

Irtisanomislomakkeen sisältö teksteineen, ohjeineen ja sisältöineen on räätälöitävissä tarpeesi mukaan. Kysy meiltä lisätietoja räätälöinnistä.

Seuraavassa kuvaus irtisanomisen eri vaiheista, kun vuokrasopimuksella on kaksi vuokralaista. 

Irtisanominen

Vuokralaisen sivustolla irtisanominen aloitetaan napauttamalla Irtisano vuokrasopimus -toimintopainiketta (1). Määräaikaisilla sopimuksilla prosessi käyttää nimeä ”Ilmoita päättymistiedot”. Päättymistietojen ilmoittamisessa vuokralainen ei voi muokata ennalta määrättyä päättymispäivämäärää. 

Irtisanominen alkaa valitsemalla kohde (2). Kohteelle liitetyt pysäköintipaikat voidaan irtisanoa erikseen. Seuraavaan vaiheeseen siirrytään napauttamalla Seuraava.

Seuraavassa vaiheessa vuokralaisen tulee valita päättymispäivämäärä (3). Aikaisin mahdollinen päättymispäivämäärä on päivämääräkentän ohessa ”pikavalintana”. Poismuuttopäiväksi (4) asetetaan oletusarvoisesti valittu päättymispäivämäärä. Vuokralainen voi muuttaa arvoa tarvittaessa. Poismuuttopäivä on käytettävissä vain asuntokohteilla.

Yteystieto-osiossa (5) vuokralainen voi päivittää omia ja muiden vuokralaisten tietoja, sekä lisätä uudet osoitteet. Uusi osoite ei ole oletusarvoisesti pakollinen.

Vakuus-osio sisältyy irtisanomisprosessiin vain, jos vuokrasopimuksella on käytössä rahavakuus. Vuokralainen ilmoittaa tässä (6) vakuuden saajan nimen, tilinumeron ja tarvittaessa BIC-koodin. Kentät eivät ole oletusarvoisesti pakollisia.

Seuraavassa vaiheessa vuokralainen voi halutessaan ilmoittaa lisätietoja (7) ja antaa palautetta vuokranantajalle (8)

Viimeisessä vaiheessa vuokralainen voi tarkastaa ilmoittamansa tiedot (9) ennen lähetystä. 

Lähetyksen jälkeen, vuokralaiselle näytetään lisätietoja (10) irtisanomisprosessista. Vuokranantaja puolestaan saa irtisanomisilmoituksesta tiedon sähköpostiinsa, sekä ilmoituksen Flatcon otsikkopalkkiin.

Vuokranantajan katsotaan vastaanottaneen irtisanomisilmoituksen, kun irtisanomisilmoitus on avattu Flatcossa, esimerkiksi otsikkopalkin ilmoitusta napauttamalla. 

Muiden vuokralaisten vahvistaminen

Tarvittaessa toiselle vuokralaiselle lähetetään automaattisesti viestipohjan (Vuokrasopimuksen irtisanomisen vahvistuspyyntö) mukainen vahvistusviesti (alla), jossa tätä pyydetään vahvistamaan irtisanominen käytettävissä olevilla vahvistustavoilla. Viestipohjia voit hallita Asetukset-sivun Viestintä-välilehdellä, jossa näet lisätietoa viestiin sisällytetyistä vahvistustavoista.

Kun vuokralaisen on tiedoissa on henkilötunnus, vaihtoehtona on vuokralaisen sivustolle tunnistautuminen. Kun tiedossa on sähköpostiosoite, on vaihtoehtona myös sähköinen allekirjoitus, jossa vuokralainen allekirjoittaa irtisanomisilmoituksen tietoja vastaavan dokumentin.

Tarpeen vaatiessa vuokranantaja voi liittää irtisanomisilmoitukseen vaikkapa vuokralaisen käsin allekirjoittaman irtisanomisilmoituksen, tai ohittaa vahvistuksen kokonaan.

Toisen vuokralaisen siirryttyä vahvistamaan irtisanominen vuokralaisen sivustolla, aukeaa irtisanomisilmoitus automaattisesti ja vuokralainen voi hyväksyä sen vahvistamalla (11).

Vuokranantajan vahvistus

Kun kaikki sopimuksen vuokralaisosapuolet ovat vahvistaneet irtisanomisen, vuokranantaja voi vahvistaa irtisanomisen. Vahvistamattomat irtisanomisilmoitukset näkyvät otsikkopalkissa (12) sekä vuokrasopimuslistauksessa. Avatun ilmoituksen voi vahvistaa napauttamalla Vahvista vuokrasopimus päättyneeksi -painiketta (13).

Vahvistettuaan irtisanomisen, vuokranantaja voi lähettää vuokralaisille vahvitusviestit (14).

Vahvistusviestiä lähettäessään vuokranantaja voi valita vastaanottajat (15) ja muokata tarvittaessa viestipohjan (Irtisanomisen vahvistus – asunnot) mukaan luotua viestiä (16) ennen lähetystä (17).

Vahvistusviestipohjaan on hyvä sisällyttää esimerkiksi poismuuttoon ja loppusiivoukseen liittyviä ohjeita. Viestipohjia voit hallita Asetukset-sivun Viestintä-välilehdellä.

Top