Valikko Sulje

PamFlatco – Hälytykset

Hälytykset perustuvat vedenkulutuksen jatkuvuuden seurantaan. Kohteelle luodaan uusi hälytys, kun vedenkulutus on jatkunut keskeytyksettä yli vuorokauden. Hälytys pysyy aktiivisena, kunnes kulutuslukema on pysynyt muuttumattomana yhtäjaksoisesti vähintään 1 tunnin ajan. Jatkuvan kulutuksen päätyttyä hälytys asetetaan automaattisesti ”Ei aktiivinen”-tilaan.

Hälytysilmoitusten käyttöönotto

Käyttäjät voivat itse valita, milloin Flatco ilmoittaa hälytyksistä. Uudesta aktiivisesta hälytyksestä lähetetään ilmoitus välittömästi kaikille hälytysilmoitukset tilanneille käyttäjille. Hälytyksen pysyessä aktiivisena, uusi ilmoitus lähetetään automaattisesti kerran vuorokaudessa. Jos toistuvat ilmoitukset ovat tarpeettomia, hälytys voidaan kuitata. Kuittauksen jälkeen kyseisestä hälytyksestä ei lähetetä toistuvia hälytysilmoituksia kenellekään käyttäjälle. Myös ”Ei aktiivinen” hälytys on mahdollista merkitä kuitatuksi. Hyvä käytäntö on, että kaikki hälytykset kuitataan merkityksi, kun ne eivät edellytä enää toimenpiteitä.

Valitse haluamasi hälytysasetukset avaamalla ylävalikosta asetukset (1).

Asetukset-sivun käyttäjä-välilehdellä, vieritä sivua ja etsi ilmoitusasetukset-kortti. Valitse ilmoitusten vastaanottotapa (2). Push-ilmoitukset on aktivoitava erikseen kaikilla laitteilla, joissa haluat push-ilmoitusten näkyvän. Kirjaudu Flatcoon haluamallasi laitteella ja ota push-ilmoitukset käyttöön ja paina päivitä-painiketta (4).

Hälytysasetusta muuttamalla (3) voit valita haluatko ilmoituksen kaikista hälytyksistä, vai hälytyksistä jotka tapahtuvat kohteessa, jonka vastuuhenkilöksi sinut on asetettu. Voit myös poistaa hälytysilmoitukset kokonaan käytöstä.

Tallenna muutokset painamalla päivitä-painiketta (4).

Hälytysten hallinta

Hälytykset-sivu sisältää listan kaikista aktiivisista ja ei-aktiivisista hälytyksistä. Sivua voi suodattaa kohteilla (1). Sivun yläosassa on yhteenveto kaikkien, tai valittujen kohteiden hälytysmääristä (2). Listausta voidaan rajata lisäksi hälytyksen ja kuittauksen tilalla (3).

Aktiiviset hälytykset (5) näkyvät korostetulla pohjalla. Ei aktiiviset hälytykset (4) puolestaan vaalealla pohjalla. Hälytyslistan sisältöä voi muuttaa sisältö-valikosta (6). Listan järjestystä voi muttaa järjestä-valikosta (6), tai listan otsikoita napauttamalla.

Hälytyksen kuittaus tapahtuu hälytyslistalta, tai näytä-napista avautuvasta hälytysikkinasta.

Top