Valikko Sulje

Versio 1.30 julkaistu

Uuden version keskeisiä ominaisuuksia:

  • Useita (erityisesti palovaroittimien hallintaan liittyviä) parannuksia PAM Flatcoon  
  • Parannuksia luottotappioiden käsittelyyn ja maksuvalvonnan yhteenvetoon
  • Mahdollisuus kohteiden osiointiin, jolloin Flatcoa voi hyödyntää tehokkaasti mm. soluasuntojen ja vaikkapa toimistotilojen huoneiden vuokrasopimusten hallinnassa
  • Kohteiden vastuuhenkilöiden hallinnan parannuksia
  • Kela-tiedonsiirtorajapinnan uudistus 
  • Useita muita parannuksia
Tarkempi listaus alla.
Henkilömäärien kohdistus huoneisiin onnistuu vuokrasopimusta luotaessa (vas.). Maksuvalvonnan yhteenveto on entistä selkeämpi (oik.).

PAM Flatco

» Tuettujen mittarityyppien määrää lisätty

» Lisätty palovaroittimen tietojen tarkastelu Hälytykset-listauksen laitetunnistetta napauttamalla

» Lisätty vapaamuotoinen tekstikenttä palovaroittimen määritykseen. Kenttää voidaan hyödyntää mm. palovaroittimen sijainnin kuvaamiseen

» Lisätty mahdollisuus suodattaa Palovaroittimet-sivun listausta (mm. tilalla ja taloyhtiöllä)

» Lisätty yksilöllinen laitetunniste-kenttä palovaroittimen tietoikkunaan

» Parannuksia MBus- ja LoRaWAN-laitteiden yhteiskäyttöön

» Lisätty ”testattu”-sarake palovaroitinlistaukseen. Arvo sisältää viimeisimmän testausajankohdan

» Poistettu tarpeettomia etäluentalaitteiden hallinnointiin liittyviä toimintoja PAM Flatco-tilin peruskäyttäjiltä

» Parannuksia Schlumberger laitteiden yhdistelmälukemien (kylmä+lämmin) käsittelyyn

» Korjattu ongelma, jossa LoRaWAN mittarin kumulatiivinen graafi ei näkynyt oikein

» Useita parannuksia taloyhtiöiden LoRaWAN-etäluentaratkaisuun

» 20+ muuta parannusta

Etäluenta

» Lisätty mahdollisuus hyödyntää PIN-koodia kulutuspiste-tyyppisen kohteen kulutustietojen tarkastelussa vierailijan sivulla

» Lisätty tuki uudentyyppiselle sisäilma-anturille

» Lisätty puuttunut tieto esitettävästä yksiköstä kumulatiivisessa graafissa

» Lisätty mahdollisuus piilottaa käytöstä poistettuja etäluentalaitteita

» Lisätty osoitetieto kulutuspisteiden nimen yhteyteen useissa valikoissa

» Useita muita parannuksia

Kohteet

» Useita parannuksia kohteiden vastuuhenkilöiden valintaan. Vastuuhenkilöt voi nyt valita myös kohteen luonnin ja muokkauksen yhteydessä.

» Parannuksia vuokrasopimustietojen esitykseen kohdelistauksessa, kun kohteessa on useita vuokrasopimuksia

» Lisätty kielivalinta kohteen yhteyshenkilölle. Kielivalintaa tullaan hyödyntämään mm. tiedottamisessa.

» Kohteiden muokkauslomaketta selkiytetty

» Lisätty oma kohdetyyppi väestönsuojalle

» Lisätty kustannuspaikka oletusarvoisena kenttänä kaikille vuokrattaville kohdetyypeille

Soluasunnot (uutta)

» Kohteille on mahdollista määrittää osioita, esim. toimistotilalle voidaan lisätä huoneita, tai soluasunnolle soluja. Kullekin osiolle on määritettävissä mm. kapasiteetti ja koko.

» Vuokrasopimuksen henkilöt kohdistetaan kohteen osioihin

» Huoneiden käyttöaste on tarkasteltavissa kohdelistauksessa

» Toistaiseksi osiointia ei voi ottaa käyttöön suoraan Flatcon käyttöliittymästä. Jos haluat ominaisuuden käyttöösi, ota meihin yhteyttä!

Vuokrailmoitukset

» Oikotien aineistosiirtoon lisätty siirrosta puuttunut tieto (vuokra-aika) 

» Ilmoitustekstin merkkirajaa kasvatettu 2000 merkistä isommaksi, sillä Oikotillä on mahdollista hyödyntää isompia merkkimääriä.

» Lisätty mahdollisuus valita keittiötyypiksi ”Ei keittiötä” 

Vuokrasopimukset

» Lisätty vuokrasopimuslistauksen excel-tiedostoon kohteen lyhyt kuvaus-kenttä

» Lisätty vuokralaiselle valinnaiset kentät kielelle ja kansalaisuudelle

» Lisätty sopimuskielen valinta vuokrasopimukselle (Sopimuskieltä tullaan hyödyntämään jatkossa mm. sopimuspohissa)

» Kelalle ilmoitettavan viitenumeron automaattinen täyttö, kun sopimuksella on vuokralaskutus käytössä

» Lisätty vuokralaisen hetu-kentään indikaatio, jos syötetty tieto ei vastaa suomalaisesta henkilötunnusta

» Parannuksia Visman Signin palvelinongelmiin liittyviin tilanteisiin, joissa allekirjoituspyyntöjen muodostaminen Visma Signissa viivästyi

Vuokralaskutus ja maksuvalvonta

» Estetty tarpeeton mahdollisuus luoda laskuluonnoksia edeltäville kuukausille 

» Luottotappioiden käsittelyyn liittyviä parannuksia

» Yhteenvedon ulkoasu päivitetty. Yhteenveto sisältää nyt myös luottotappiot.

» Lisätty maksuvalvonta-sivulle oma suodatin luottotappiollisille laskuille ja sarake luottotappion määrälle

» Parannuksia laskun tapahtumatekstin rivitykseen, jos tekstissä oli esim. pitkä tiedostonimi

» Korjattu ongelma, jossa lähettämättömiä vuokralaskuja ei poistettu, kun vuokralaskun lähetystapa muutettiin arvoon ”Ei käytössä”

» Korjattu ongelma, jossa verkolaskun lähetysosoitteen tavanomaista suurempi merkkimäärä aiheutti palvelinvirheen

» Korjattu ongelma, jossa vuokrasopimukselle muokattu vuokranmaksupäivä ei päivittynyt lähettämättömille vuokralaskuille

» Korjattu ongelma, jossa sopimukselle lisätty erillinen laskutusosoite ei päivittynyt lähettämättömille vuokralaskuille  

Viestintä

» Lisätty mahdollisuus lähettää tiedote myös sähköpostitse. Ominaisuus on toistaiseksi käytettävissä rajatusti, mutta tulossa myöhemmin kaikkien saataville.

» Tiedotteen vastaanottajien valinta csv-tiedostosta (kiinteistötunnuksella, tai osoitetiedoilla). Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan tileillä, joilla hallinoidaan kulutuspisteitä.

Vuokralaisen sivusto

» Lisätty määräaikaisen sopimuksen päättämistietojen ilmoitusmahdollisuus

» Lisätty selkeämpi info, tilanteeseen jossa vuokralaisella ei ole sopimuksia, joissa vuokralaisen sivusto on käytössä

» Parannuksia vuokralaisen kirjautumiseen ja automaattiseen asiakkuuden valintaan  

Raportit

» Lisätty kohteen tyypin valintaan ”Kaikki” valinta tapahtumaraportilla pitäisi voida valita kaikki kohdetyypit

» Korjattu ongelma, jossa ”Vain kohteet, joilla on tapahtumia”-valinta ei toiminut raporteissa

Muuta

» Kela-rajapinta päivitetty uuteen tiedosiirtoformaattiin

» Vesimaksuihin lisätty tarkentava valinta kiinteä/ennakko 

» Ohjelmistokehyksen päivitys

» Lisätty asetukset-sivulla asetusten tarkastelumahdollisuus myös käyttäjille, joilla ei ole muokkausoikeutta

» Korjattu ongelma, jossa rahavakuuden palautusta ei voinut kirjata menona

» Merkinnän hakuviitteitä napauttamalla voi avata listauksen kaikista merkinnöistä, joissa ko. viitettä on käytetty

» Tiimiin kutsuttujen käyttäjien kutsun voimassaoloaika pidennetty viikosta 30 päivään

» Korjattu ongelma, jossa neliöperusteisen vuokran yhteenlaskettu summa pyöristyi väärään senttiin

» Parannettu euromääräisten summien muotoilua

» Korjattu ongelma, jossa kassavirtalaskelma ei päivittynyt suodatusta vastaavaksi

» 30+ muuta parannusta (1.28.2 – 1.28.5 ja 1.30.0 – 1.30.2)

Haluatko saada artikkeleitamme ja tietoa uusista julkaisuista sähköpostiisi? Liity postituslistallemme.

Top