Valikko Sulje

Tekstiviestipohjainen asukasviestintä Flatcossa

Asukasviestintä on pahimmillaan kallista (mm. paperiposti) ja aikaavievää (mm. viestien lähettäminen yksitellen), mutta silti tärkeää ja välttämätöntä vuokrasuhteen elinkaaren hallinnassa. Asukasviestintä käsittää mm. korjauksiin, huoltoihin, vesimittareiden lukuun, vuokrankorotuksiin, järjestyssääntöihin, yleisiin toimintaohjeisiin, tai vaikkapa lumen auraukseen liittyvää tiedottamista. Tällaiset tiedotteet kohdistetaan tyypillisesti yhden, tai useamman kiinteistön, tai taloyhtiön asukkaille. Asukasviestintä käsittää myös yksittäisten vuokralaisten kanssa kommunikointia aina asuntohakemuksen vastaanottamisesta vuokrasopimuksen luontiin ja asumisaikaiseen viestintään – mm. vikailmoitusten käsittelyssä.

Suunnitellessamme, kuinka asiakkaamme voisivat viestiä asukkailleen Flatcon avulla mahdollisimman helposti, nopeasti, tehokkaasti, kattavasti ja edullisesti, esiin nousi muutamia yleisesti käytössä olevia vaihtoehtoja; oma viestintäsovellus (ts. “appi”), sähköposti, WhatsApp, sekä perinteinen tekstiviesti. Seuraavassa hieman pohdiskelua kustakin vaihtoehdosta.

Oma viestintäsovellus ("appi")

Nykyään puhutaan ”appeista” ja ladattavista natiivisovelluksista puhelimiin. Monet palvelut näitä myös hyödyntävät ja sovellukset mahdollistavat monia asioita. Sovellusten käyttö puhtaasti viestintään voi olla rajoittava ja ehkä hieman raskas ratkaisu. Miksi keksiä pyörää uudelleen? Eikö viestintäkanavia ole jo riittämiin?

 • Mahdollistaa rikkaan viestisisällön (kuvat ja liitetiedostot)
 • Mobiililaitteen Push-ilmoitusten hyödyntäminen saapuville viesteille
 • Mahdollistaa muiden palveluiden tarjoaminen sovelluksessa
 • Suppea käyttäjäkunta, joka painottuu nuorempaan ikäluokkaan
 • “Sovellusväsymys”, tai “Sovellusähky”. Ts. liikaa mobiilisovelluksia esimerkiksi viestintään ja käyttäjiä on vaikea saada asentamaan uusia sovelluksia, saati käyttämään niitä useammin, kuin kerran
 • Edellyttää älypuhelinta ja datayhteyttä toimiakseen
 • Viestien vastaanotto rajoittuneesta käyttäjäkunnasta johtuen heikkoa
 • Vaatii sovelluksen erillistä “markkinointia” vuokralaisille

Sähköposti

Sähköposti on perinteinen kanava tiedottamiseen.
 • Mahdollistaa rikkaan viestisisällön (kuvat ja liitetiedostot)
 • Käytössä suhteellisen laajasti eri ikäryhmissä
 • Viestit ja liitteet on helppo säilyttää ja etsiä tarvittaessa
 • Sähköpostit jäävät helpommin huomaamatta, tai päätyvät roskapostikansioon
 • Edellyttää vuokralaiselta omaa sähköpostiosoitetta ja sähköpostin aktiivista seurantaa

WhatsApp

WhatsApp on suomen suosituin erikseen asennettava viestintäsovellus. Käyttäjäryhmään kuuluvat niin nuoret, kuin iäkkäämmätkin ihmiset. Yli 80% suomalaisista käyttää WhatsAppia. Yrityksille tarjolla oleva WhatsApp Business API mahdollistaa viestinnän asiakkailleen Flatcon kaltaisten “kolmansien osapuolten” sovellusten kautta. Business APIin liitettyjen numeroiden käyttö ei ole mahdollista WhatsApp-mobiilisovelluksessa, vaan edellyttää aina kolmannen osapuolen käyttöä.

 • Mahdollistaa rikkaan viestisisällön (kuvat ja liitetiedostot)
 • Laajasti käytössä eri ikäryhmissä
 • Yksittäisen viestin pituus jopa 4000 merkkiä
 • Viestien luettu-tila useimmiten saatavilla. Ts. varmistutaan, että vastaanottaja on nähnyt viestin
 • Edellyttää erillisen sovelluksen asentamista ja tilin käyttöönoton
 • Vaatii dataliittymän
 • Vaatii vuokralaisilta erillisen hyväksynnän WhatsApp viestinnän käyttöön

Tekstiviesti

Tekstiviesti on kehitetty ja otettu ensimmäistä kertaa käyttöön vuonna 1994. Tekstiviestien saavuttavuus on pysynyt vahvana riippumatta useista markkinoille tulleista rikkaan sisällön viestintäkanavista. Perinteinen tekstiviesti on tuettuna lähes kaikissa mobiililaitteissa. Tekstiviestit tavoittavat tutkitusti parhaiten.

 • Ei edellytä älypuhelinta, tai datayhteyttä toimiakseen
 • Ominaisuus on mobiililaitteissa valmiina. Erillisten sovellusten asennusta ei tarvita.
 • Nopea ja tehokas saavutettavuus. n. 98% vastaanottajista lukee saapuneen tekstiviestin.
 • Edullinen
 • Yksittäisen viestin merkkimäärä on lyhyt (160 merkkiä). Flatcossa SMS-viestin voi kuitenkin ketjuttaa aina 1000 merkkiin saakka.
 • Ainoastaan tekstisisältö tuettu. Flatcossa SMS-viestiin voi kuitenkin sisällyttää ladattavia liitteitä, jotka ovat avattavissa viestin sisältämästä lyhytlinkistä.
Muutamia tutkittuja faktoja SMS tekstiviestinnän käytöstä:

 • 98% vastaanottajista lukee saapuneen tekstiviestin
 • Yksi kolmesta avaa viestin minuutin sisällä sen saapumisesta ja yli puolet 5 minuutin sisällä
 • Yli puolet vastaavat viestiin 1-2 minuutin sisällä. Sähköpostilla vain n. 5% vastaa viestiin tässä ajassa.
 • Yli puolet tarkistavat tekstiviestit 11 kertaa päivässä tai useammin, kun sähköpostin vastaavasti tarkistaa n. 29%
 • Keskimääräisenä päivänä kuluttaja tarkistaa tekstiviestit useammin, kuin muut sovellukset

Yhteenveto

Päädyimme valitsemaan asukasviestinnän ensisijaiseksi ratkaisuksi SMS-viestinnän sen parhaan saavuttavuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Olemme myös ratkaisseet tekstiviestin yleiset pituus- ja mediasisältörajoitteet mahdollistamalla viestien ketjutuksen, sekä tiedostolinkkien jakamisen viestisisällössä.

Sähköposti voi hiukan heikommasta saavuttavuudesta huolimatta olla joissakin tapauksissa varteenotettava kanava tiedotteen lähettämiselle. Tästä syystä sähköposti tullaan näkemään Flatcossa yhtenä kanavavaihtoehtona tiedottamiselle.

WhatsAppin suosion vuoksi myös WhatsApp Business APIn käyttö tulee olemaan mahdollista Flatcon yritysasiakkaille. Ota meihin yhteyttä, jos haluat kuulla tästä ratkaisusta lisää.

Erillisen mobiilisovelluksen etuna voidaan pitää mahdollisuutta tarjota muita lisäpalveluita. Flatcoon olemme kuitenkin parhaillaan työstämässä omia vuokralaisen sivuja, jotka tulevat mahdollistamaan vuokrasopimusten latauksen, vuokranmaksutilanteen seurannan, viestinnän, vuokrasopimuksen irtisanomisen ja paljon muuta – ilman tarvetta erikseen asennettavalle sovellukselle.

Haluatko saada artikkeleitamme ja tietoa uusista julkaisuista sähköpostiisi? Liity postituslistallemme.

Top